Poetry: Maisha mwendo sakafu

A flag map of Kenya. PHOTO/Courtesy.

About the poem: This is a contemporary, dramatized verse composed in Swahili for theatre arts performances. The poem mirrors the current situation in our country and the remedies that are to be implemented. The poem has 3 characters that represent different teams that seek common ground on issues that impact all of them.

Theme: High cost of living and contemporary societal issues

Tushangilie kenya taifa letu tukufu,

Kenya tunayoipenda daima,

Kenya nchi tunayoipenda daima.

WANABIASHARA:       Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever for the                   

                                    Makes us strong

KRA:                           Waah! Waah! Waah!

                                   Humu sokoni mna nini?

WANABIASHARA:       Humu sokoni mna ushuru

                                    Ushuru ghali unaotuhujumu

                                    Tunakosa kujikimu mnatudhulumu kiuchumi

                                    Kwa yangu hamsini, kumi yake ni ushuru

                                    Kwa yangu mia moja, ishirini yake ni ushuru

                                    Kwa yangu mia mbili, sitini yake ni ushuru

                                    Hamuoni mnatuhujumu?

KRA:                            Tulia ewe mpumbavu,

                                    Hapa napo nipo kazini, sihitaji maziara kazini

                                    Lipeni ushuru wenu na mapema, seriakli yako ikusaidie na mapema

                                    Kuisajili vya kuisali vya mungu na view vya mungu

WANABIASHARA:       Mahustler sisi ndio tuliowachagua,

                                    Uhuru ghali ndio huu wameuchagua,

                                    Mayooh!

                                    Jameni?

                                    (song) sina makosa wee bwana, mwataka kuniua bure bwana

KRA:                           Gazetini na mfike, tangazeni ushuru uko juu

                                   Redioni na mfike, tangazeni ushuru uko juu

                                   Runingani na mfike, tangazeni ushuru uko juu

WANABIASHARA:       Redioni tumefika, malalamishi tumelete!

                                   Mombasa adi Nairobi ushuru unatisha

                                   Karo adi nauli, ushuru unaliza

                                   Mama mboga na wachuuzi wote wanalizwa

                                   Serikali inatuumiza, ushuru wakiupandisha

KRA:                           Mahustler wamewaskiza, matokeo mtayapata

                                   Na mrejee kazini, ushuru wenu twaungoja

SERIKALI                    Hujambo mwananchi, karibu kwa yanayotendeka

                                    Leo tumewaandalia Makala maalum,

                                    Kuhusu ushuru unazidi kupandishwa!

                                    Vita vilivyo Urusi, vinatisha

                                    Vinachangia uhaba wa mafuta na vyakula

                                    Upungufu wa madini na biashara ya duniya

                                    Tulipe ushuru tuiokoe nchi na uchumi wetuu

WANANCHI:                Mamayoooo!

                                    Salaam maria umejaa neema,

                                    Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko

                                    Wanawake woote na yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa

                                    Maria mtakatifu mama wa mungu

                                    Tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufe kwetu, Aaamiina

SERIKALI NA KRA:      Maria mama wa mungu

                                    Awaombee nyinyi wakosefu

                                    Sasa na saa ya kazi zenu, ili muweze

                                    Kulipa ushuru wenu

WANANCHI:                Basi leo tumegoma ushuru huo mtaukoma

                                    Kipato chetu mwatupokonya, nguvu zetu mwazinyonya

                                    Basi leo tumewaonya, huu upuzi mtaukoma

                                    Sisi leo, hatupangwingwi!

KRA:                             Basi leo natuungane, uovu huu na tuukomeshe

                                    Ushuru na upunguzwe, sokoni na kuundwe

WANANCHI:                Sokoni na kusinukee

SERIKALI:                   Wawawawawa!

                                   Sisi ndio serikali!

                                   Serikali yenye kemikali, kemikali zenye makali

                                   Ruzuku na  tunaziondoa, ushuru kuupandisha

KRA:                            Punguzeni hata kidogo

                                   Wananchi mnawaumiza, polepole mnawauwa

                                   Mzigo wenu na muuchukuwe, madeni zenu msitupimie

WANANCHI:                Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe,

                                   Na kila mtu atatoa Habari zake mwenyewe mbele ya mungu siku hiyo       

                                   inakuujaa

                                   Leo ni leo tutaamua, serikali ni sisi tuliichagua

                                   Ushuru ni wetu kuamua, uamuzi ni wetu kuufanya

SERIKALI:                   Tulieni basi tumewaskiza, ushuru huo tuwangalieni

                                  Mapema kesho tutawaambieni, kuhusa hatima tumeiyafika

KRA & WANANCHI:    Wakati ni sasa, kama sio sasa ni sasa hivi

                                   Ujumbe twaungoja, kazi nazo zatungoja

SERIKALI:                  Basi uamuzi tumeuafika,kodi tumeipunguza

                                   Ruzuku  tumeirudisha,bei ya unga kuishusha

                                   Gharama ya Maisha imeshuka, ushuru wenu nao umepunguka

                                   Basi na mrejee kazini , mmeona mahustler wapo kazin.

KRA:                            Hujambo msikilizaji karibu kwa Habari za hivi punde

                                   Ushuru umeshushwa, adi asilimia kumi na nne

WANANCHI NA KRA: Ha! Ha !ha, mlijifanya nyie wadwazi

                                   Kumbe sisi   ndio kuamua ushuru wetu umeshushwa, kazini tumerejea

                                   Kuujenga wetu uchumi, na riziki kujitetea

WOTE: Kumi yako

                                  Ishirini yako

                                  Thelatini yenu , wote ni ushuru wetu

                                  Pamoja tushikane mikono kuijenga nchi yetu

                                  Tudumishe amani ,upendo na umoja

                                  Kenya ni inchi yetu.

WOTE: Tumekomboa kenya taifa letu tukufu tumebadili mwendo daima, tutalinda katiba mpya, daima.

Anayependa kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote daima.

Wenyenchi, Kenya kipenzi chetu hatutaiacha milele daima*2

Vuuuuuuu!!! Wana elite tumekafunga.

Mr. Nyangoga is a thespian who has always scripted plays, poems and traditional folk songs from learning situations looming in the society. He is a certified theatre arts director.

Previous articleA look into Nyamira’s five-year development strategy 
Next articleRevolutionizing entrepreneurship with Nakuru Box innovation center
Mr. Nehemiah has interests in writing about culture and art, education and literature. His contact: josephatnehemiah75@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.